RRDI

වී පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනය ගැන

වී පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනයේ ප්‍රධාන පර්යේෂණ හා පරිපාලන ඒකකය බතලගොඩ ස්ථාපිතව ඇති අතර කලාපීය වී පර්යේෂණ හා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය බෝඹුවල ද තවත් පර්යේෂණ ස්ථාන හයක් බෙන්තොට, අම්බලන්තොට, ලබුදූව, සමන්තුරේ, පරන්තන් හා මුරුන්කන් වල පිහිටා ඇත.

ආයතනයේ සියළුම පර්යේෂණ හා පරිපාලන කටයුතුවල වගකීම අධ්‍යක්ෂ(වී පර්යේෂණ හා සංවර්ධන) වෙත පැවරී ඇත බතලගොඩ,බෝඹුවෙල හා අම්බලන්තොට පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානවල නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ(පර්යේෂණ ) අදාල ස්ථානයන්හි පර්යේෂණ කටයුතු මෙහෙයවනු ලබයි. බෙන්තොට, ලබුදූව, සමන්තුරේ, පරන්තන් හා මුරුන්කන් පර්යේෂණ ස්ථානවල ස්ථානභාර සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ) වරු පර්යේෂණ කටයුතු මෙහෙයවනු ලබයි.

ආයතනය ගොවීන්ට ප්‍රදේශයේ විභව අස්වැන්න ලබා ගැනීමට හැකිවන පරිදි වැඩි අස්වැන්නක් ලබාදෙන නව වී ප්‍රභේද නිකුත් කරමින් සහ වැඩිදියුණු කරන ලද වී නිෂ්පාදන හා ආරක්ෂණ තාක්ෂණ හදුන්වා දෙමින් දිවයිනෙහි වී වගා කේෂ්ත්‍රයෙහිලා ප්‍රධාන කාර්යභාරයක් අඛණ්ඩව ඉටුකරමින් සිටි. වී පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතතයේ පර්යේෂණ හා සංවර්ධන වැඩසටහන ඉදිරි වසර 5 තුළදී නිෂ්පාදන පිරිවැය අඩුකර සහ වී වල ධාන්‍යමය ගුණාත්මක බව වැඩි දියුණු කර දැනට හෙක්ටයාරයකට ටොන් 4.3ක ගොවිපල ඵලදායිතාවය අස්වැන්න හෙක්ටයාරයකට ටොන් 5.0 දක්වා වැඩි කිරීමට යොමු වී ඇත.

වී අස්වැන්නෙන් ක්ෂණික වර්ධනයක් අත්කර ගැනීමේ ප්‍රයත්නයක් ලෙසින් මොරෙයියන් කිහිපයක්, දෘඪ තෘණ දණ්ඩක් හා සවිමත් සංයුක්ත ඒකාක්ෂයක් සහිත `නව ශාක කාණ්ඩය` වශයෙන් නවීකරණය කරන ලද ශාක ආකෘතියක් ඇති ප්‍රභේද වැඩිදියුණු කිරිම උදෙසා අභිජනන වැඩසටහන සකසා ඇත. සාම්ප්‍රදායික ප්‍රභේද සහ ජාත්‍යන්තර වී පර්යේෂණ ආයතනයෙන් හදුන්වා දී ඇති ප්‍ර‍භේද අභිජනන වැඩසටහන සඳහා යොදා ගැනේ. දෙමුහුම් වී පර්යේෂණ ව්‍යාපෘතිය තවදුරටත් ශක්තිමත් කරනු ලැබ ඇත.

වී පැලෑටියෙහි පෝෂක උපයෝජන කාර්යක්ෂමතාවය ඉහළ නැංවීමට උපකාරීවන තාක්ෂණයක් වර්ධනය කිරීම සඳහා ප්‍රයත්න දරමින් සිටී.අවශ්‍යතා පදනම මත පොහොර භාවිතා කිරීමේ ක්‍රමයක් අත්හදා බලමින් සිටි. මෙවැනි ක්‍රමයක් යොදනු ලබන පොහොරවල සපලතාව උපරිම තලයකට ගෙන ඒමටද, නිෂ්පාදන පිරිවැය අඩුකිරීමටද උපකාරීවනු ඇත. නිෂ්පාදන පිරිවැය අඩුකිරීමේ වෙනත් ශෂ්‍ය විද්‍යාත්මක ක්‍රියාකාරකම් පිළිබදවද පරීක්ෂණ පැවැත්වේ.

වී වගාකරුවාට හානිදායක ලෙස බලපෑම් කරනු ලබන වෙනස් වන වෙළදපොල ප්‍රතිපත්තිවලට එදිරිව යමින් වී පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනය, අප නිෂ්පාදනය කරන අපේම වී වලින් ස්වයං - යැපී‍මේ මඟක් එලිපෙහෙලි කරගැනීමේ උත්සාහයක නිරතවෙයි. මෙම ජයග්‍රහනය ලගා කර ගැනීමේදී විශිෂ්ඨ ගුණාත්මකභාවයකින් හෙබි ඉහළ අස්වැන්නක් ලබාගැනීම සදහා තාක්ෂණය නොකඩවා සංවර්ධනය කිරීම ඊට මහඟු පිටුබලයක් වෙයි. පසුගිය වසර පනහ තුළදී කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ මෙම කේෂ්ත්‍රය අත්කර ගෙන ඇති ජයග්‍රහන පිළිබඳව ආපසු හැරී බලන විට වි නිෂ්පාදනයේ දස ගුණයක වර්ධනයක්ද, අස්වැන්නේ සාමාන්‍ය අගයේ 5.5ගුණයක වර්ධනයක්ද දැකිය හැකිය. එකක කේෂ්ත්‍ර ඵලයකින් ලබාගත හැකි අස්වැන්නේ වර්ධනය වැඩි දියුණු කරන ලද නිෂ්පාදන තාක්ෂණ යොදා ගැනීමෙන් විශාල පරිමාණයකින් වැඩිකර ගත හැකිවෙයි.

වර්තමානයේදී රටෙහි සහල් අවශ්‍යතාව ‍මෙහිම නිපදවනු ලබයි. එසේවුවද, වැඩිවන ජනගහනයේ අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා අනාගතයේදී වඩවඩාත් වී නිෂ්පාදනය කිරීම අවශ්‍ය වේ. සමහර ජෛව සාධක, අජෛව සාධක හා සමාජීය සාධක අඛණ්ඩව ඵලදායිතාවය සීමා කිරීම සහ අවම ඉඩම් ප්‍රමාණයකින්, ශ්‍රම දායකත්වයකින් හා ජල ප්‍රමාණයකින් මෙන්ම සීමා කරන ලද රසායන භාවිතයකින් යුතුව වී නිෂ්පාදනය වර්ධනය කිරීම සඳහා අපට බල කරනු ලැබ තිබීම හේතුවෙන් මෙය දැඩි අභියෝගයක් වෙයි.

එබැවින්, වී පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනය, කේෂ්ත්‍රයෙහි ඍජු වර්ධනය, පාංශු සාරතාව හා එහි තිරසාරත්වය, පළිබෝධ, රෝග සහ වල්පැලෑටි පාලනය පශ්චාත් අස්වනු හා ධාන්‍ය ගුණාත්මකභාවය හා නිෂ්පාදන තාක්ෂණ යන කරුණුවලට අදාලව පර්යේෂණ සහ සංවර්ධනය ක්‍රියාකාරකම් අඛණ්ඩව සවිබල ගන්වනු ලබයි.
දැක්ම
වී නිෂ්පාදනයේ විශිෂ්ඨත්වය මගින් ජාතියේ සෞභාග්‍ය අත්කර ගැනීම
මෙහෙවර
වී වගාවේ ඵලදායිතාවය හා ලාභදායි බව සහ වී වල ගුණාත්මකභාවය වැඩිදියුණු කිරීමෙහිලා අවශ්‍ය තාක්ෂණය සංවර්ධනය කිරීම හා ප්‍රචලිත කිරීම සඳහා වන ජාතික මධ්‍යස්ථානය ලෙස ක්‍රියාත්මක වීම.

අධ්‍යක්ෂ ( වී පර්යේෂණ හා සංවර්ධන )
ආචාර්ය ඩී.එම්.ජේ.බී. සේනානායක මයා
Phone  – 037-2258561

Fax - 037-2259881

E-mail - rice@sltnet.lk